Організація перевезення готової продукції ТОВ «Ніжинський консервний завод»до складів компанії FOZZYGROUP автотранспортом товариства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Організація перевезення готової продукції ТОВ «Ніжинський консервний завод»до складів компанії FOZZYGROUP автотранспортом товариства / О. А. Дьомін, С. А. Гузь// Збірник тез доповідей VIІ Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 113-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 20-21 лют. 2020 р. - К. : 2020. – С. 151-152.