Розробка підходу по визначенню ефективної системи управління запасами на складі підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НУБіП України
Анотація
Опис
Ключові слова
економіка підприємства
Бібліографічний опис
Розробка підходу по визначенню ефективної системи управління запасами на складі підприємства / Павленко О.В., Зоценко Є.О. // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Автомобільний транспорт та інфраструктура» (23-25 квітня 2020 року) : тези конференції / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; ред. кол.: Я. М. Михайлович [та ін.]. - К. : Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2020. – С. 185 - 187