Розробка підходу по визначенню ефективної системи управління запасами на складі підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Опис

Ключові слова

економіка підприємства

Бібліографічний опис

Розробка підходу по визначенню ефективної системи управління запасами на складі підприємства / Павленко О.В., Зоценко Є.О. // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Автомобільний транспорт та інфраструктура» (23-25 квітня 2020 року) : тези конференції / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; ред. кол.: Я. М. Михайлович [та ін.]. - К. : Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2020. – С. 185 - 187