Оцінка ефективності інвестування заходів щодо вдосконалення організації дорожнього руху

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Опис

Ключові слова

дорожне господарство, дорожній рух, автотранспортна галузь

Бібліографічний опис

Оцінка ефективності інвестування заходів щодо вдосконалення організації дорожнього руху / Бажинов А.В., Данилова Л.А. // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Автомобільний транспорт та інфраструктура» (23-25 квітня 2020 року) : тези конференції / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; ред. кол.: Я. М. Михайлович [та ін.]. - К. : Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2020. – С. 137 - 139