Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками ІХ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів / Національний університет біоресурсів і природокористування України (IX Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів ; 2020 р. ; К.)

Анотація

У збірнику праць подані результати сучасних наукових досліджень раціональних технологій виробництва та переробки сільськогосподарської сировини у харчові та кормові продукти, проведений аналіз удосконалених процесів, машин і апаратів харчових і переробних виробництв та описані проблеми санітарії і гігієни переробних підприємств, стандартизації, сертифікації, оцінки і забезпечення якості сировини та готової продукції. Розміщені у збірнику тези доповідей стосуються таких напрямів: «стандартизація і сертифікація продукції АПК та технологій і засобів її виробництва», «Актуальні проблеми виробництва продукції тваринництва і рибництва», «Інноваційні технології переробки продовольчої сировини», «Процеси і обладнання виробництва та переробки продукції АПК».

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол №7 від 31.03.2020 року)

Ключові слова

переробка сировини, стандартизація продовольства, безпека продовольства

Бібліографічний опис

Національний університет біоресурсів і природокористування України (IX Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів ; 2020 р. ; К.). Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства: Збірник праць за підсумками ІХ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів / Національний університет біоресурсів і природокористування України (IX Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів ; 2020 р. ; К.) , Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК ; Ред. кол.: І. І. Ібатуллін [та ін.]. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2020. - 252 с.