Розроблення газового ДВЗ з примусовим запалюванням для роботи на зрідженому нафтовому газі на базі транспортного дизеля

Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Розроблення газового ДВЗ з примусовим запалюванням для роботи на зрідженому нафтовому газі на базі транспортного дизеля / А. М. Редзюк, С. О. Ковальов, К. А. Патлатюк // Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 112-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 21-22 лютого 2019 р., м. Київ. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2019. – C. 166-167