Біопродукційні процеси у лісах Українських Карпат в умовах змін клімату

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Біопродукційні процеси у лісах Українських Карпат в умовах змін клімату / Р.Д. Василишин, Г.С. Домашовець, І.П. Лакида, О.М. Василишин, І.О. Данілова // Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Відновлення, охорона й збереження рослинного світу лісів України в умовах техногенного навантаження та змін клімату» (15–16 жовтня 2019 року) . - К. : 2019. – C. 33