Growth performance of growing pigs fed diets containing probiotics and prebiotics

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

The research undertaken in order to determine the efficacy of the use of additives «Vitacorm Bio Plus», was conducted on growing pigs. To conduct the experiment on the basis of analogies, two groups of clinically healthy pigs, 46 head each, were formed. The first group served as the control group, and received the basic diet; in the fodder for the second group the probiotic «Vitacorm Bio Plus» in quantities of 2.0 kg/ t was added. The supplementation of the mixed fodder with the «Vitacorm Bio Plus» (2.0 kg / t) during the test period under produc􀆟on conditions has positively influenced the average daily gain of the young pigs during all growth periods (prestarter, starter, growing and finisher) respectively by 10.37; 2.51; 1.35 and 10.83 %; and the absolute and average daily gain over the whole test period by 5.52 % and 5.65 % higher, with a feed consumption per kg, with weight gain by 5.41 % less compared to the animals in the CG. Compared to CG «Vitacorm Bio Plus» (2.0 kg / t) carcase weight increased by 5.62 %, efficiency at hot slaughter by 4.94 %, and the thickness of the fat layer decreased in the neck region by 10.7 %, the fat layer at the 7th thoracic vertebra decreased by 6.75 % and in lumbar region by 8.97 % compared to CG.

Опис

Дослідження проведені з метою визначення ефективності використання добавок «Vitacorm Bio Plus». Для проведення експерименту за методом аналогів було сформовано дві групи клінічно здорових свиней, по 46 голів у кожній. Перша група була контрольною і отримувала основний раціон. В комбікорм для другої (дослідної) групи додавали про-пребіотик «Vitacorm Bio Plus» у кількості 2,0 кг на 1 т. В рамках досліджень оцінювали показники росту молодняку свиней, зокрема живу масу і середньодобовий приріст шляхом індивідуального зважування з використанням електронних вагів. З кожної групи проводили контрольний забій трьох тварин, що досягали живої маси забою та мали середній розвиток. Після забою визначали масу та вихід парної туші, масу напівтуші, товщину шпику вздовж хребта (металевою лінійкою з міліметровими поділами), площу «м’язового вічка» longissimus dorsi (шляхом окреслення м’яза на міліметровому папері). Порівняно з тваринами в контрольній групі, включення до комбікорму «Vitacorm Bio Plus» позитивно вплинула на середньодобовий приріст молодняку свиней протягом усіх періодів вирощування (престартер, стартер, дорощування та відгодівля) відповідно на 10,37; 2,51; 1,35 і 10,83 %. Абсолютний і середньодобовий приріст за весь період випробування в дослідній групі був вище на 5,52 % і на 5,65 %, за менших на 5,41 % витратах корму на кг приросту. Включення в комбікорм «Vitacorm Bio Plus» сприяло збільшенню маси туші на 5,62 %, виходу парної туші на 4,94 %, але товщина жирового шпику зменшилася, зокрема в ділянці шиї, на 10,7 %, в ділянці 7-го грудного хребця – на 6,75 %, і поперековій області – на 8,97 %. Дані отримані під часі експерименту підтверджують доцільність використання для вирощування свиней комбікормів з про-пребіотичним препаратом «Vitacorm Bio Plus» у кількості 2,0 кг на 1 т.

Ключові слова

бугаї, тип будови тіла, вираженість м'ясних форм, м'ясна худоба, відтворювальна здатність

Бібліографічний опис

Growth performance of growing pigs fed diets containing probiotics and prebiotics / N. Grosu, L. Caisîn // Тваринництво та технології харчових продуктів. - К. : НУБіП України, 2020. - Том 11, № 1. - С. 17-23