Функціональне призначення парку та його місце в ієрархічній структурі міського середовища

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Функціональне призначення парку та його місце в ієрархічній структурі міського середовища / Н.В. Гатальська // Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стале управління лісовим комплексом та збалансований розвиток урболандшафтів» (27 березня 2018 року). - К. : НУБіП України, 2018. – С. 91-92