Імітаційне моделювання як інструмент дослідження ефективності роботи систем енергозабезпечення об’єктів АПК

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Імітаційне моделювання як інструмент дослідження ефективності роботи систем енергозабезпечення об’єктів АПК / С. Є. Тарасенко, Я. Ю. Біла // Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 112-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 21-22 лютого 2019 р., м. Київ. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2019. – C. 362