Вміст органічної речовини в дерново-підзолистому важкосуглинковому ґрунті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НУБіП України
Анотація
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вміст органічної речовини в дерново-підзолистому важкосуглинковому ґрунті / Л.І. Кучер, Н. Дудкіна // Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Інновації в освіті, науці та виробництві» присвяченої 100-річчю від дня заснування ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України» (24-26 листопада 2021 року). - К. : НУБіП України, 2021. – С. 59-60