Мінімізація динамічних зусиль у стрічці стрічкового конвеєра під час частотно-керованого пуску

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Мінімізація динамічних зусиль у стрічці стрічкового конвеєра під час частотно-керованого пуску / B. С. Ловейкін, Ю. О. Ромасевич, Р. А. Кульпін, М. М. Кіру // Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 112-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 21-22 лютого 2019 р., м. Київ. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2019. – C. 51-53