Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену» (присвяченої 100-річчю кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій) 6-8 листопада 2019 р.

Анотація

Матеріали конференції присвячено висвітленню актуальних проблем відтворення лісів і лісових меліорацій. Наведено результати досліджень у галузі лісівництва, насінництва, лісового і декоративного розсадництва, лісовідновлення і лісорозведення, плантаційного лісовирощування, екоадаптаційного відтворення лісів, ботаніки, лісової селекції, полезахисного лісорозведення, протиерозійних меліорацій, біотичної стійкості лісових екосистем, лісоаграрних і урбанізованих ландшафтів, агролісівництва тощо. Окреслено аспекти вдосконалення лісової, лісокультурної і лісомеліоративної освіти для підготовки кваліфікованих фахівців лісового господарства, висвітлено результати наукової діяльності аспірантів і студентської молоді.

Опис

Рекомендовано вченою радою Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 17 жовтня 2019 р.)

Ключові слова

лісівництво

Бібліографічний опис

Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену» (присвяченої 100-річчю кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій) 6-8 листопада 2019 р. : тези доповідей / Відповід. ред. В. Ю. Юхновський [та ін.]. - К. : Видавництво Ліра, 2019. - 201 с.