Селекція – надбання, сучасність і майбутнє (освіта, наука, виробництво)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

У збірнику опубліковано матеріали доповідей учасників V-ї Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 110-річчю з дня народження видатного вченого, селекціонера, заслуженого працівника вищої школи, доктора сільськогосподарських наук, професора Зеленського Михайла Олексійовича «Селекція – надбання, сучасність і майбутнє (освіта, наука, виробництво)». Висвітлено теоретичні та практичні питання, пов’язані із сучасними проблемами селекції культурних рослин в умовах зміни клімату, генетичні ресурси культурних рослин: мобілізації, збереження та використання як вихідного матеріалу для селекції, особливостей технології вирощування високоякісного насіннєвого матеріалу, ринку сортів та насіння.

Опис

Збірник розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ЗВО аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства тощо.

Ключові слова

Бібліографічний опис

Селекція – надбання, сучасність і майбутнє (освіта, наука, виробництво) : матеріали V-ї Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 110-річчю з дня народження видатного вченого, селекціонера, заслуженого працівника вищої школи, доктора сільськогосподарських наук, професора Зеленського Михайла Олексійовича (Київ, 24–25 травня 2022 р.) / орг.комітет: С. М. Ніколаєнко (голова) [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2022. - 190 с.