Основні патогістологічні зміни в абортованих плодів корів за неоспорозу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Науковий керівник - Вальчук О.А.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Основні патогістологічні зміни в абортованих плодів корів за неоспорозу / Нижник Б.Ю. // Єдине здоров’я – 2022 : матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 100-річчю кафедр факультету ветеринарної медицини (м. Київ, 22-24 вересня 2022 р.) / НУБіП України, Факультет ветеринарної медицини, НДІ Здоров’я тварин. - К. : 2022. – С. 88– 89