Тенденції та виклики сучасної аграрної науки: теорія і практика : матеріали IIІ міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Київ, 20-22 жовтня 2021 р.)

Анотація

У збірнику опубліковано матеріали доповідей учасників IIІ міжнародної наукової інтернет-конференції «Тенденції та виклики сучасної аграрної науки: теорія і практика». Висвітлено теоретичні і практичні питання сучасної аграрної науки, напрями їх вирішення та впровадження у виробництво.

Опис

Ключові слова

аграрна наука, сільське господарство

Бібліографічний опис

Тенденції та виклики сучасної аграрної науки: теорія і практика : матеріали IIІ міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Київ, 20-22 жовтня 2021 р.) = Trends and challenges of modern agricultural science: theory and practice : III International scientific internet conference / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; гол. оргкомітету С. М. Ніколаєнко ; співгол. оргкомітету В. М. Кондратюк [та ін.] ; ред. вип. О. В. Овчарук. - К. : НУБіП України, 2021. - 363 с.