Impact of bior and butofanon some parameters of lipid metabolism in adult quail placed in reconditioning

Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

At present, the positive effect of BioR remedy obtained by original technologies from the biomass of cyanobacterium Spirulina platensis was demonstrated at the Academy of Sciences of the Republic of Moldova on pigs, rabbits and broilers. Considering the fact that remedies of vegetal origin are not harmful to animals, people and environment, they are of particular interest to the most developed branch of animal husbandry – the aviculture, including for the production and exploitation of quail. Until present, studies on the action of the nominated preparation on the physiological-metabolic status, including lipid metabolism in quail for reconditioning have not been conducted.

Опис

Нині в Академії наук Республіки Молдова продемонстровано позитивну дію препарату БіоР, отриманого за оригінальною технологією з біомаси ціанобактерій Spirulina platensis, вивченого на свинях, кролях і бройлерах. З огляду на той факт, що засоби рослинного походження не шкідливі для тварин, людей і навколишнього середовища, вон и становлять особливий інтерес для найбільш розвиненої галузі тваринництва – птахівництва, в тому числі для виробництва та використання перепелів. До теперішнього часу дослідження на вплив досліджуваного препарату на фізіолого-метаболічний статус, в тому числі ліпідний обмін у перепелів, що підлягають відновленню, не проводилися.

Ключові слова

Quails, BioR remedy, lipid metabolism, physiological status, reconditioning

Бібліографічний опис

Impact of bior and butofanon some parameters of lipid metabolism in adult quail placed in reconditioning / V. Macari, N. Pavlicenco, A. Rotaru, A. Pirlog // Тваринництво та технології харчових продуктів. - К. : НУБіП України, 2021. - Том 12, № 1. - С. 14-18