Градієнтні бустингові моделі для оцінки біомаси лісів Українського Полісся

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Науковий керівник – д.с.-г.н., с.н.с. Білоус Андрій Михайлович

Ключові слова

мортмаса, деревний детрит, метод k-NN

Бібліографічний опис

Градієнтні бустингові моделі для оцінки біомаси лісів Українського Полісся / М. С. Мацала // Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Лісова типологія як основа наближеного до природи лісівництва» (9-12 жовтня 2019 року). - К. : 2019. – C. 57-58