Вплив технічного стану систем підживлення рослин двоокисом вуглецю на виробничі процеси

Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Вплив технічного стану систем підживлення рослин двоокисом вуглецю на виробничі процеси / А. І. Бойко, В. М. Савченко, Л. Г. Савченко // Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 112-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 21-22 лютого 2019 р., м. Київ. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2019. – C. 311-313