Відновлення ланок гусениць тракторів класу тяги 30 кН способом заливки рідким металлом

Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Відновлення ланок гусениць тракторів класу тяги 30 кН способом заливки рідким металлом / В. А. Сиволапов, Л. С. Лінкевич// Збірник тез доповідей VIІ Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 113-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 20-21 лют. 2020 р. - К. : 2020. – С. 181-183.