Вплив обробітку ґрунту на забур’яненість посівів пшениці озимої у Правобережному Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Вплив обробітку ґрунту на забур’яненість посівів пшениці озимої у Правобережному Лісостепу України / В.В. Прицепов, Д.В. Літвінов // Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Інновації в освіті, науці та виробництві» присвяченої 100-річчю від дня заснування ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України» (24-26 листопада 2021 року). - К. : НУБіП України, 2021. – С. 116-117