Коригувальна терапія за тетраціклін індукованого гепатозу в щурів

Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Коригувальна терапія за тетраціклін індукованого гепатозу в щурів / Потоцький А.К., Грищенко В.А., Томчук В.А. // Єдине здоров’я – 2022 : матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 100-річчю кафедр факультету ветеринарної медицини (м. Київ, 22-24 вересня 2022 р.) / НУБіП України, Факультет ветеринарної медицини, НДІ Здоров’я тварин. - К. : 2022. – С. 96– 97