Якість соняшникового меду, отриманого в умовах радіоактивно забруднених агроландшафтів Полісся

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Проведено дослідження центрифужного, стільникового, забрусового соняшникового медів, отриманих в умовах радіоактивного забруднення Полісся, на відповідність вимогам якості та безпеки ДСТУ 4497:2005 «Мед натуральний. Технічні умови». Встановлено, що за органолептичними і фізико-хімічними властивостями забрусовий мед відноситься до вищого ґатунку, а центрифужний та стільниковий – до першого. В медах не виявлено ознак бродіння, механічних домішок, пестицидів ДДТ та гексахлоран. Вміст важких металів та цезію – 137 не перевищував гранично допустимі рівні. В середньому масова частка води у соняшниковому меду становила 17,6 %, масова частка відновлювальних цукрів 89,9 %, діастазне число 32,6 од. Готе, кислотність 32,1 м-екв / кг, значення яких відповідають вимогам національного стандарту.

Опис

Ключові слова

медозбір, соняшник, мед, якість, безпека, радіонукліди

Бібліографічний опис

Діхтяр О.О. Якість соняшникового меду, отриманого в умовах радіоактивно забруднених агроландшафтів Полісся / О.О. Діхтяр // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 289. - С. 163-170