Дослідження пошкоджень та відновлення детaлей ведучих мостів гусеничних тракторів ХТЗ-181

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Дослідження пошкоджень та відновлення детaлей ведучих мостів гусеничних тракторів ХТЗ-181 / В. А. Сиволапов, М. О. Рахлій// Збірник тез доповідей VIІ Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 113-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 20-21 лют. 2020 р. - К. : 2020. – С. 176-179.