Транспортно-логістична система в сучасних умовах розвитку економіки Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Опис

Ключові слова

автотранспортна галузь, розвиток автотранспортної галузі

Бібліографічний опис

Транспортно-логістична система в сучасних умовах розвитку економіки Україні / Юхименко П.І. // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Автомобільний транспорт та інфраструктура» (23-25 квітня 2020 року) : тези конференції / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; ред. кол.: Я. М. Михайлович [та ін.]. - К. : Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2020. – С. 164 - 167