Особливості формування оптимальної передзбиральної густоти стояння рослин кукурудзи в умовах ризикованого землеробства

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Особливості формування оптимальної передзбиральної густоти стояння рослин кукурудзи в умовах ризикованого землеробства / В.А. Мокрієнко, А.О. Горбань, Д.В. Зозуленко, А.І. Мойсик, Р.В. Балагур, М.О. Буртовий, В.В. Мокрієнко, К.О. Ільченко // Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Інновації в освіті, науці та виробництві» присвяченої 100-річчю від дня заснування ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України» (24-26 листопада 2021 року). - К. : НУБіП України, 2021. – С. 91-92