Підручники та навчальні посібники

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 252
 • Документ
  Маркетинг
  (ЦП "КОМПРИНТ", 2023) Буряк, Руслан Іванович; Збарський, Василь Кузьмич; Талавиря, Микола Петрович; Бондаренко, Валерій Михайлович
  Книга знайомить читачів з основами маркетингу. У ній розглядаються такі складові маркетингової діяльності підприємства (організації) як маркетингове середовище, маркетингова інформація та маркетингові дослідження, сегментування, вибір цільового ринку і позиціювання, товарна й цінова політика, цифровий маркетинг, маркетингова політика розподілу, маркетингові комунікації та організація маркетингової діяльності на підприємстві. Окремий розділ у підручнику займають питання логістики, забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції. За своїм змістом підручник відображає сучасні світові підходи у галузі маркетингу, особливості маркетингової діяльності в Україні. Книга – інформативна, дійсно цікаво написана. Матеріал викладено живою, легкою мовою. Підручник читається із задоволенням. Для студентів, які вивчають дисципліну «Маркетинг». Книга може бути корисною всім, хто цікавиться проблемами маркетингу.
 • Документ
  Macroeconomics: Aggregate Theory and Policy
  (CP Komprint, 2023) Talavyria Mykola; Paschenko Oksana; Gushcha Inna
  Themes are offered and to the test of question, that allows to check up the knowledge of discipline. A manual is made to order the students of higher educational establishments for independent and interactive preparation.
 • Документ
  Маркетингові дослідження
  (ЦП "КОМПРИНТ", 2023) Збарський В. К.; Талавиря М.П.; Остапчук А.Д.
  У навчально-науковому посібнику розглянуто сутність і принципи проведення маркетингових досліджень, визначено основні етапи його проведення, наведена класифікація маркетингових досліджень. У навчальному посібнику послідовно викладено систему теоретичного, методологічного та практичного забезпечення дисципліни «Маркетингові дослідження». До кожної теми наведено теоретичний матеріал для поглибленого опрацювання, завдання для самостійної та індивідуальної роботи у формі контрольних питань. Окрему частину посібника відведено маркетинговим дослідженням аспірантів. Запропонований навчально-науковий посібник відповідає вимогам організації навчального процесу.Рекомендується для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, які навчаються за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг». Навчальний посібник буде корисним для бакалаврів, магістрів та аспірантів різних спеціальностей.
 • Документ
  Міжнародна економічна діяльність України
  (НУБіП України, 2023) Вдовенко Наталія Михайлівна; Яцун Анастасія Григорівна
  Цей словник є важливим інструментом діяльності для фахівців, хто займається отриманням вищої освіти та працює у науково–педагогічній сфері. Видання містить узагальнену термінологію, що використовується міжнародною, європейською та українською фаховою спільнотою в рамках Міжнародної стандартної класифікації освіти та Болонського процесу. У словнику визначені терміни з навчальної дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України», які дають можливість зрозуміти сутність та контекст застосування кожного терміну. Крім того, словник вміщує системний зв’язок між термінами та контекстуальну основу їх використання. Цей словник корисний для всіх, хто зацікавлений у модернізації національної вищої освіти в контексті глобалізації та євроінтеграції. Сприяє розумінню термінів, що використовуються в міжнародному освітньому середовищі та налаштовує на ефективність спілкування між фахівцями різних міжнародних установ та організацій.
 • Документ
  Діагностування енергообладнання. Випробування та вимірювання в електроустановках
  (ЦП "Компринт", 2023) Лут, Микола Тихонович; Радько, Іван Петрович; Коробський, Володимир Вікторович; Наливайко, Віталій Адамович; Радько, Віталій Іванович; Окушко, Олександр Володимирович; Васюк, Вячеслав Володимирович
  У навчальному посібнику розглядаються питання основних вимірювань та випробувань в електротехнічних установках. Наведені витяги із «Правил улаштування електроустановок» та «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». Рекомендується для підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
 • Документ
  Fundamentals of biodiversity
  (2023) Klyachenko, O. L.; Lisovyy, M.M.; Kvasko, O.Yu.
  The textbook contains basic theoretical information about the basic concepts of studying biodiversity, its classification, methods of assessment, and preservation. The indicated main threats and problems of today are related to the impoverishment of biodiversity. The textbook is aimed at familiarizing future specialists with the basic principles of monitoring, inventory of species diversity and wealth, analysis of primary information, etc. For students, postgraduates, teachers, and research staff of biological, ecological, and agricultural universities specializing in the field of biology, biotechnology and ecology, and environmental protection
 • Документ
  Технологія м’ясних консервів
  (Основа, 2016) Крижова, Юлія Петрівна; Баль-Прилипко, Лариса Вацлавівна
  У навчальному посібнику описано вимоги до сировини, асортимент та технологію виробництва консервів; викладено методики виконання технологічних розрахунків у курсовому та дипломному проектуванні консервних виробництв: вибір асортименту, технологічних схем, розрахунок сировини, прянощів, допоміжних матеріалів і тари, технологічного обладнання, потреб у трудових ресурсах, витрат води та енергоносіїв, розрахунок виробничих площ, компонування площ, побудову цехів, відділень. Описано технологію виробництва металевої тари, вимоги санітарії на консервних підприємствах. Наведено нормативний та довідковий матеріал, необхідний для виконання проектів. Для студентів вищих навчальних закладів II- IV рівнів акредитації.
 • Документ
  Словник-довідник маркетолога
  (ФОП Ямчинський О.В., 2023) Талавиря, Микола Петрович; Збарський, Василь Кузьмич; Буряк, Р.І.; Александров, Д.С.; Бондаренко, Л.О.; Блохін, С.О.; Войтовська, Я.О.; Залевський, Д.А.; Кнап, Н.В.; Сидоренко, О.М.; Павлишин, С.П.; Полінкевич, С.І.; Полюхович, В.С.; Чертінов, В.О.
  Термінологічний словник-довідник містить необхідний мінімум найбільш вживаних професійних термінів та понять з дисциплін «Економіка підприємства», «Маркетинг» та «Менеджмент». Ознайомлення з пропонованим понятійним апаратом допоможе студентам зорієнтуватися у різноманітті актуальних загальноекономічних та маркетингових термінів і понять та сприятиме кращому вивченню курсу «Маркетинг». Методичний матеріал рекомендовано для самостійної роботи, роботи на практичних та лекційних заняттях, використання в умовах самоосвіти та дистанційного навчання студентів та фахівців з маркетингу. Терміни подані за алфавітом по семи розділах: 1) господарська практика; 2) зовнішньоекономічна діяльність; 3) маркетинг; 4) соціально-економічний розвиток села; 5) грошові одиниці основних держав світу(банкноти і розмінні монети); 6) основні терміни SMMмаркетолога та 7) перелік маркетингових термінів із поясненнями. Буде корисний викладачам, аспірантам, маркетологам підприємств і організацій, працівникам рекламних агенцій широкому колу учасників сфери бізнесу.
 • Документ
  Геодезичні роботи у землеустрої
  (2012) Бутенко, Євген Володимирович; Купріянчик, Ірина Петрівна
  У навчальному посібнику викладено відомості про геодезичні роботи, що виконуються при розробці та складанні проектів землеустрою, сіль- ськогосподарської меліорації, планування і забудови сільських населених пунктів; наведено характеристику планово-картографічного матеріалу, який використовують у землеустрої, геодезичні методи проектування і перенесення проектів у натуру з аналізом точності виконаних робіт. Ви- світлено питання вибору масштабу та висоти перерізу рельєфу при про- веденні топографо-геодезичних робіт у землеустрої. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, магістрів, аспірантів, науковців, викладачів, фахівців землевпорядної служби.
 • Документ
  Застосування автоматизованих земельних інформаційних систем в управлінні земельними ресурсами
  (МВЦ «Медінформ», 2012) Бутенко, Євген Володимирович; Гора, Іван Миколайович; Єршов, Володимир Павлович; Добряк, Дмитро Семенович
  У навчальному посібнику викладено основи геоінформаційної технології, побудови земельно-інформаційних систем, їхнє технічне, інформаційне та програмне забезпечення. Розглянуто питання структури, системи управління й основних моделей баз і банків даних; порсторовий аналіз та моделювання; растровий, сітковий і векторний формати даних. Визначено шляхи застосування методів дистанційного зондування землі для інформаційного наповнення земельно-інформаційних систем. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, магістрів, аспірантів, науковців, викладачів, фахівців землевпорядної служби.
 • Документ
  Регулювання розвитку аквакультури Туреччини на конкурентних технологіях формування пропозиції нішевої продукції та принципах ресурсозбереження й й екосистемого підходу
  (НУБіП України, 2022) Вдовенко, Наталія Михайлівна; Шарило, Ю.Є.; Поплавська, О.С.; Томілін, В.В.; Герасимчук, В.В.; Федоренко, М.О.; Коробова, Н.М.; Коваленко, Б.Ю.
  У посібнику розкрито основні складові щодо регулювання розвитку аквакультури Туреччини на конкурентних технологіях формування пропозиції нішевої продукції та принципах ресурсозбереження й екосистемого підходу в умовах надзвичайних викликів для продовольчої безпеки та глобального світового попиту на агропродовольчі продукцію. Розраховано на працівників рибного господарства, слухачів курсів підвищення кваліфікації, науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів, фахівців галузей аграрного сектору економіки України.
 • Документ
  Практикум з іхтіології (загальної і спеціальної)
  (ОЛДІ - плюс, 2022) Шевченко, Петро Григорович; Пилипенко, Юрій Володимирович; Рудик-Леуська, Наталія Ярославівна; Халтурин, М.Б.; Макаренко, Аліна Анатоліївна; Климковецький, А.А.; Чередніченко, І.С.
  У навчальному посібнику наведено визначальні таблиці встановлення різних систематичних одиниць іхтіофауни (класів, родин, родів і видів), систематику, філогенію, походження, розвиток, загальну характеристику, спосіб життя, поширення та значення окремих таксономічних груп круглоротих рибоподібних, хрящових, ганоїдних, костистих та лопатоперих риб. Навчальний посібник призначений для підготовки бакалаврів з дисципліни «Іхтіологія» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Буде корисним для викладачів біологічних і рибогосподарських факультетів, науковців і працівників рибогосподарської галузі України
 • Документ
  Іхтіологія
  (ОЛДІ - плюс, 2022) Шевченко, Петро Григорович; Пилипенко, Юрій Володимирович; Халтурин, М.Б.; Рудик-Леуська, Наталія Ярославівна; Макаренко, А.А.; Климковецький, А.А.; Чередніченко, І.С.
  У даному підручнику викладено основи систематики, таксономічного поділу, особливостей будови, способу життя, поширення та господарського значення груп і окремих видів рибоподібних та риб, розглянуто питання їх походження та еволюції, розкриті аспекти видоутворення біорізноманіття іхтіофауни водойм різного типу. Підручник призначений для підготовки бакалаврів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації. Він буде корисним для магістрів, аспірантів, викладачів біологічних і рибогосподарських факультетів університетів, науковців науково- дослідних установ і працівників рибогосподарської галузі України.
 • Документ
  Pest management in forests of Eastern Europe
  (2022) Токарєва, Ольга Вікторівна; Мєшкова, Валентина Львівна; Пузріна, Наталія Василівна
  Навчальний посібник розкриває екологію шкідливих організмів лісових екосистем та причини порушення нормального стану лісів. Також розглянуто методи попередження виникнення та поширення, боротьби з шкідниками в лісі. 3міст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Pest management in forests of Eastern Europe». Посібник буде корисний студентам, аспірантам, докторантам, викладачам закладів вищої освіти, спеціалістам лісового господарства та лісозахисту.
 • Документ
  Управління персоналом
  (ФОП Ямчинський О.В., 2022) Балановська, Тетяна Iванiвна; Михайліченко, Микола Васильович; Троян, Аліна Василівна
  У навчальному посібнику відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Управління персоналом» для підготовки фахівців галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» розкрито основні аспекти управління персоналом, зокрема в органах публічної влади. Матеріали навчального посібника сприятимуть формуванню у майбутніх фахівців системного мислення, набуттю теоретичних знань, практичних навичок та умінь щодо управління персоналом в органах публічної влади. Для здобувачів вищої освіти, викладачів і для всіх, хто цікавиться питаннями управління персоналом в органах публічної влади.
 • Документ
  Картоплярство
  (ФОП Ямчинський О.В., 2022) Федосій, Іван Олексійович; Комар, Олександр Олександрович; Фурдига, Микола Миколайович; Захарчук, Наталія Анатоліївна
  У навчальному посібнику в популярній формі викладено відомості про походження картоплі, її розповсюдження в Україні, висвітлені питання будови рослини, відношення до ґрунтово-кліматичних умов, особливості росту і розвитку, дана характеристика сучасних сортів. Багато уваги приділено селекційним технологіям створення нових сортів картоплі, технології вирощування культури, системі удобрення і захисту рослин, вказані дозволені до використання хімічні препарати для боротьби з хворобами, шкідниками і бур’янами. Висвітлено питання особливостей насінництва і прискореного розмноження картоплі, виробництва її у літньому садінні і двоурожайній культурі та в умовах зрошення, застосування механізації виробничих процесів. Наведений обсяг матеріалу в навчальному посібнику розрахований для студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників та інших чия діяльність тією чи іншою мірою стосується культури картоплі та слугуватиме набуттю теоретичних знань та практичних навичок в галузі картоплярства.
 • Документ
  Енергетичні та сировинні рослині ресурси
  (НУБіП України, 2022) Каленська, Світлана Михайлівна; Рахметов, Джамал Бахлулович; Новицька, Наталія Валеріївна; Мокрієнко, Володимир Анатолійович; Гарбар, Леся Анатоліївна; Юник, Анатолій Васильович; Антал, Тетяна Володимирівна; Гончар, Любов Миколаївна; Карпенко, Людмила Дмитрівна; Пилипенко, Вікторія Сергіївна
  У навчальному посібнику висвітлено питання щодо поширення, збереження та вирощування біоенергетичних культур різних ботанічних родин, вказано шляхи пошуку нових підходів щодо забезпечення населення енергетичними ресурсами, описано способи переробки рослинницької сировини на паливні матеріали, наведено характеристику культур, їх хімічний склад, енергетичну цінність, морфологічні, біологічні особливості та особливості елементів технології вирощування, що спрямовані на формування промислово-цінних компонентів у рослинницькій сировинні біоенергетичного спрямування. Навчальний посібник рекомендовано для вивчення дисципліни «Енергетичні рослинні ресурси» ОС Магістр спеціальність 201 «Агрономія»; дисципліни «Фітоенергетика» ОС Бакалавр спеціальність 201 « Агрономія»; дисципліни «Відновлювані рослинні ресурси» ОС « Бакалавр», «Садівництво та виноградарство». Видання буде корисним здобувачам вищої освіти агрономічних та екологічних факультетів, аспірантам спеціальності «Агрономія», науковим працівникам та керівникам господарств, зацікавленим у впровадженні і використанні альтернативних джерел енергії.
 • Документ
  Виробництво екологічно безпечної продукції скотарства
  (ЦП "Компринт", 2022) Угнівенко, Анатолій Миколайович; Колісник, Олександр Іванович; Антонюк, Тетяна Андріївна; Носевич, Дмитро Костянтинович; Кос, Наталія Вікторівна
  У підручник систематизовано найбільш важливі аспекти виробництва екологічно безпечної продукції скотарства з позицій обґрунтованих чітких критеріїв всесвітніх нормативних документів. Комплексно висвітлено широке коло її проблем відповідно до програми дисципліни. Охарактеризовано сутність новітніх технологій виробництва безпечної продукції скотарства, основні напрямки її поліпшення та оцінювання якості. Наведено словник термінів і понять та список використаних джерел. Для використання у навчальному процесі у Національному університеті біоресурсів і природокористування України з метою підготовки здобувачів другого і третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 204 – ”Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”.
 • Документ
  Моніторинг і оцінка у соціальній роботі
  (Трик-Принт, 2022) Шинкарук, Василь Дмитрович; Пєша, Ірина Василівна; Сопівник, Ірина Віталіївна; Галайдюк, Вікторія Вікторівна; Кошук, Олександр Богданович
  Посібник містить матеріали щодо організації і проведення моніторингу реалізації та оцінки ефективності різних форм організації діяльності у соціальній сфері: заходів, соціальних проєктів і програм, соціальних послуг. Визначено поняття «моніторинг», «оцінка», «оцінювання», сформульовані основні завдання впровадження моніторингу і оцінки як методик аналізу даних і результатів соціальної роботи. Сформульовано вимоги яким мають відповідати показники та індикатори оцінювання, принципи визначення кількісних та якісних показників. Наведено джерела інформації, методи збору даних та основні елементи планування моніторингу та оцінки діяльності. Визначено основні завдання, інструменти та механізми проведення моніторингу реалізації і оцінки ефективності соціальних заходів, соціальних проєктів, соціальних програм державного та регіонального рівнів, соціальних послуг. Матеріали посібника можуть бути використані викладачами, аспірантами, студентами в навчальному процесі за спеціальностями «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка», «Управління соціальними закладами», підвищення кваліфікації фахівців соціальної сфері, а також фахівцями соціальної сфери, які здійснюють моніторинг і оцінку соціальних проєктів, програм та соціальних послуг
 • Документ
  Атлас бур'янів
  (2022) Косолап, Микола Павлович; Іванюк, Микола Федорович; Примак, Іван Дмитрович; Анісимова, Антоніна Анатоліївна; Бабенко, Антоніна Іванівна
  У навчальному посібнику відповідно до типової програми з гербології викладений матеріал для лабораторно-практичний робіт з гербології. Подані фото насіння, сходів та дорослих рослин ста основних проблемних видів бур´янів України