Монографії

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 181
 • Документ
  Територіальні громади: механізми забезпечення стійкості
  (НУБіП України, 2024) Грищенко Ірина Миколаївна; Горбата Людмила Петрівна
  Протистояння України проти російської агресії вимагає стійкості територіальних громад до загроз будь-якого походження та характеру (безпекових, економічних, технологічних, соціальних, екологічних тощо). Формування та реалізація ефективних механізмів забезпечення стійкості територіальних громад можливі лише за умови комплексного підходу, спрямованого на стале функціонування держави під час та після кризи й швидке відновлення до оптимального стану за визначених умов рівня рівноваги. У монографії досліджені теоретичні та практичні аспекти механізмів забезпечення стійкості територіальних громад в умовах дії правового режиму воєнного стану та повоєнної відбудови. Монографія підготовлена для експертів, науковців та практиків, здобувачів вищої освіти, фахівців у галузі публічного управління та адміністрування, представників громадських інституцій та окремих громадян, усіх, хто цікавиться проблемами забезпечення стійкості територіальних громад. Видання також може бути корисним під час розроблення нормативно-правових актів, що регулюватимуть управлінські процеси на рівні територіальних громад; ухвалення управлінських рішень щодо забезпечення стійкості та подальшого розвитку територіальних громад.
 • Документ
  Первинна продукція деревостанів Східного Полісся України
  (ЦП "Компрінт", 2023) Матушевич Любов Миколаївна
  У монографії представлено теоретичні й прикладні аспекти оцінювання первинної продукції дерев і деревостанів та її динаміки для основних лісотвірних видів у Східному Поліссі України. Алгоритми оцінювання первинної продукції компонентів надземної фітомаси дерев і деревостанів. Одержано систему математичних моделей та розроблено нормативно-інформаційне забезпечення оцінки первинної продукції компонентів надземної фітомаси дерев і деревостанів сосни звичайної, берези повислої та дуба звичайного. Отримано інформаційно-довідкові дані фракційного складу надземної фітомаси, її щільності й депонованого вуглецю для хвойних, твердолистяних, м’яколистяних лісів лісогосподарських підприємств Східного Полісся України. Розраховано первинну продукцію фітомаси, вуглецю та киснепродуктивність насаджень регіону досліджень. Запропоновано метод обміру та оцінювання первинної продукції гілок крони дерев. Опрацьовано методику оцінки індексу площі листкової поверхні деревостанів. Визначено індекс площі листкової поверхні для соснових, березових і дубових деревостанів Східного Полісся України. Монографія розрахована на фахівців лісового господарства та охорони природи, науковців, аспірантів та студентів лісогосподарських, економічних, екологічних і біологічних факультетів університетів.
 • Документ
  Наукові та практичні основи використання інбридингу у м’ясному скотарстві
  (ЦП "Компрінт", 2023) Носевич Дмитро Костянтинович; Крук О.П; Угнівенко Анатолій Миколайович; Колісник Олександр Іванович
  У монографії систематизовано дані власні і із джерел літератури щодо використання інбридингу у спеціалізованому м’ясному скотарстві. Розкрито значення його для створення порід великої рогатої худоби та їх структурних одиниць. Охарактеризовано особливості геномного інбридингу. Запропоновано методи зниження інбредної депресії за використання інтер’єру та екстер’єру. Призначена, як додаткова література для підготовки студентів, аспірантів і докторантів під час освоєння дисципліни «Технологія виробництва молока та яловичини» за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».
 • Документ
  Вплив російської агресії на стан природних ресурсів України
  (Видавничий центр НУБіП України, 2023) Строкаль Віта Петрівна; Бережняк Євгеній Михайлович; Наумовська Олена Іванівна; Вагалюк Людмила Володимирівна; Ладика Марина Миколаївна; Сербенюк Ганна Анатоліївна; Паламарчук Світлана Петрівна; Павлюк Сергій Дмитрович
  У монографії проаналізовано вплив російсько-української війни на стан природних ресурсів таких як: земельні, водні та біологічні. Розкрито наслідки російської агресії у контексті впливу їх на функціонування біоти, продуктивності ґрунтів, скорочення потенціалу продовольства, безпечність та доступність води. Виокремлено основні наслідки від бойових дій для природних ресурсів. Визначено основні екологічні ризики для стану повітря, поверхневих та ґрунтових вод, ґрунтів, утворення відходів. Обґрунтовано причинно-наслідкові зв’язки виникнення ризиків, які можуть стати загрозою для погіршення забезпеченості населення продовольством та безпечною водою, поширення інфекційних захворювань, збіднення біорізноманіття країни. In the monograph, we analyzed the implications of the Russian-Ukrainian war on the state of natural resources such as land, water, and biological resources. We identified the main consequences of the Russian aggression such as the reduction of biodiversity, the loss of soil productivity, the reduction of food potentials, the reduction of safety and availability of water. Also, we revealed the risks for the state of natural resources including land, water, and waste generation. The cause-and-effect relationships of risks are discussed. These relationships can become a threat to the deterioration of the population's supply of food and safe water, the spread of infectious diseases, and the impoverishment of the country's biodiversity.
 • Документ
  Навчання англомовного спілкування дорослих слухачів мовних курсів за допомогою імерсійного методу (теоретичні аспекти)
  (Міленіум, 2023) Тимофєєв Володимир Анатолійович; Лашкул В.А.
  Монографія присвячена теоретичним аспектам розробки авторської моделі імерсійного методу викладання англійської мови. У монографії висвітлено мотиваційні, психологічні, дидактичні та методичні основи навчання англомовного спілкування дорослих слухачів в умовах короткострокових мовних курсів.
 • Документ
  М’ясні консерви у профілактиці накопичення радіонуклідів
  (Компринт, 2020) Крижова Юлія Петрівна; Корзун Віталій Наумович
  В монографії описані проблеми, пов’язані з радіоактивним забрудненням територій і, як наслідок, сільськогосподарської сировини та готових продуктів, радіонуклідами. Описано радіоблокатори, які знижують всмоктування радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 у шлунково-кишковому тракті в умовах тривалого надходження, та прискорюють їх виведення – фероцин та альгінат натрію. Проведені дослідження розроблених нових лікувально-профілактичних м’ясних консервів радіозахисної дії, які мають високі споживацькі та радіозахисні властивості в умовах надходження в організм людини малих доз цезію та стронцію; отримані експериментальні дані підвищеної харчової та біологічної цінності нових консервів, з високим ступенем перетравлення in vitro, та підтверджені в експериментах на лабораторних тваринах та медико-біологічних дослідженнях. Видання призначене для студентів, аспірантів і науковців вищих навчальних закладів, а також фахівців м’ясної промисловості.
 • Документ
  Фізичні характеристики природних супутників планет
  (Вид-во Ліра-К, 2023) Відьмаченко Анатолій Петрович; Стєклов Олексій Федорович
  У монографії наведено основні спостережні результати по вивченню фізичних характеристик природних супутників планет. Представлені дані їх досліджень при наземних спостереженнях та результати, отримані за допомогою космічних апаратів. При підготовці ілюстративного матеріалу використовувалися дані із спеціалізованих інтернет-сайтів (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/photo_ gallery; http://photojournal.jpl.nasa.gov/; http://www2.jpl.nasa.gov/ та ряду інших) та із оригінальних публікацій. Список використаних публікацій наведено у кінці видання. Монографія буде корисною для викладачів вищих закладів освіти, студентів, аспірантів, фахівців, які спеціалізуються з експериментальної астрофізики і фізики тіл Сонячної системи.
 • Документ
  Переливання крові у тварин. Організація банку крові
  (НУБіП України, 2023) Малюк Микола Олексійович; Мазуркевич Анатолiй Йосипович; Ткаченко Володимир Васильович; Харкевич Юрій Олександрович; Тарнавський Дмитро Володимирович
  У монографії розглядаються питання переливання еритроцитарної маси за лікування анемій різного генезу. Наведено результати наукових досліджень щодо ефективності використання компонентної гемотрансфузії для лікування важкохворих тварин; особливостей відбору, центрифугування, зберігання препаратів крові для організації діяльності ветеринарних банків крові; узагальнення знань та інформації щодо особливостей донорства та процесу переливання компонентів крові у різних видів тварин.
 • Документ
  The application of specialized knowledge in the civil procedure of Ukraine
  (2023) Piddubnyi Oleksiy; Starchenko O.
  The monograph presents the author's concept of the application of specialized knowledge in the civil procedure of Ukraine. The work analyzes the procedural statuses of the subjects of the application of specialized knowledge, the forms of their procedural activities, the evidentiary value and features of the procedural consolidation of the results of their activities. For teachers, postgraduate students, students, researchers, judges, attorneys and lawyers.
 • Документ
  Публіцистично‐політичний дискурс 2021 : лексико‐словотвірні інновації, перифрастичний ресурс
  (Іванченко І. С., 2023) Степаненко М.
  У пропонованому виданні схарактеризовано датовані 2021 роком соціолінгвістичні зміни, лексико‐словотвірні, лексико‐семантичні, фразеологічні інновації, системно представлено корпус публіцистично‐політичних перифраз досліджуваного хронологійного зрізу. Для науковців, викладачів, журналістів, студентів‐філологів, студентів гуманітарних факультетів, усіх, хто цікавиться сучасним станом української мови.
 • Документ
  Спілкування без конфліктів та непорозумінь
  (ЦП "КОМПРИНТ", 2022) Збарський В.К.; Талавиря М.П.
  У роботі будь-якого керівника велике значення має вміння спілкуватись із підлеглими, зокрема – вислухати його й отримати таким чином необхідну усну інформацію. У книжці американського професора психології на конкретних прикладах висвітлені прийоми, які дозволяють отримати точніші і повніші відомості. Аналізуються поширені помилки, що виникають під час сприйняття усної інформації в різних ситуаціях. Для бакалаврів і магістрів, викладачів вищих навчальних закладів, керівників різного рівня, а також для широкого кола читачів.
 • Документ
  Економічний механізм регулювання розвитку здоров’язбережувального простору освіти України в умовах глобальних викликів
  (НУБіП України, 2023) Горяна Л.Г.; Вдовенко Наталія Михайлівна; Олексієнко О.М.
  У монографії розкрито теоретичні засади формування економічного механізму регулювання здоров’язбережувального освітнього простору України в умовах глобальних викликів. Запропоновано базові підходи щодо дослідження механізмів державного регулювання створенням здоров’язбережувального простору освіти й виокремлено проблеми впровадження здоров’язбережувального концепту в освітню систему України за умов воєнного стану. Розкрито основні складові щодо розбудови сучасного освітнього простору в Україні у контексті управління впровадженням концепту здоров’язбереження. Обгрунтовано глобалізаційні тенденції і принципи підготовки науково-педагогічних працівників до управління впровадженням здоров’язбережувальних технологій в закладах освіти. Розкрито напрямки забезпечення галузевої конкурентоспроможності й удосконалення механізмів регулювання розвитку здоров’язбережувального простору освіти в Україні у процесі функціонування провідних галузей національної економіки. Розраховано на науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів, фахівців різних секторів національної економіки України.
 • Документ
  Оптимізація технологічних рішень утримання і годівлі свиней в умовах промислової технології
  (Іліон, 2023) Лихач, Вадим Ярославович; Повод, Микола Григорович; Шпетний, Микола Борисович; Нєчмілов, Віктор Миколайович; Лихач, Анна Василівна; Михалко, Олександр Григорович; Бакарь, Євген Володимирович; Леньков, Леонід Григорович; Кучер, Олена Олександрівна
  У монографії представлено шляхи підвищення продуктивності свиней різних виробничих груп за оптимізації технологічних рішень утримання та годівлі в умовах промислової технології галузі свинарства. Монографія розрахована на здобувачів вищої освіти освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, керівників та спеціалістів підприємств з виробництва свинини, викладачів, наукових співробітників.
 • Документ
  Rural Development under decentralization
  (Teadmus OÜ, 2023) Talavirya, M.P.; Bakun, Y.O.
  The monograph examines the theoretical and methodological principles and practical aspects of the formation of the economic mechanism of state support for rural development and ways to improve it. The basic principles and instruments of support for agriculture and rural areas within the World Trade Organization and the Common Agricultural Policy of the European Union are defined. The state of development of rural areas in terms of revival and sustainable development of the agricultural sector is analyzed. Ways to improve the development of rural areas and improve the financial support of social development of the village are substantiated. Designed for specialists and managers of agro-industrial production, entrepreneurs, scientists, graduate students, students of agricultural schools.
 • Документ
  Використання земельних угідь України на засадах інтенсифікації
  (ФОП Ямчинський О.В., 2023) Збарський, Василь Кузьмич; Талавиря, Микола Петрович
  У монографії висвітлено теоретичні і методичні основи економічної стійкості сільськогосподарських підприємств на основі інтенсифікації виробництва. Досліджено питання системного підходу до розуміння інтенсифікації використання земельних угідь як комплексної економічної категорії, взаємозв’язку інтенсифікації з категоріями сталого землекористування, економічної ефективності використання землі. Зважаючи нате, що у сільському господарстві земля виступає як предметом, так і засобом праці – то у даній роботі розглянуте поняття ролі землі, земельних ресурсів та їх властивості у процесі виробництва. Встановлено, що економічною основою категорій інтенсифікації та ефективності є взаємозв’язок витрат і результатів. Якщо інтенсифікація сприяє досягненню більшої ефективності, то першій відводиться роль причини, фактору, а другій – результату, наслідку. Таким чином, між розглянутими поняттями існує причинно-наслідковий зв’язок. В роботі також знайшли своє відображення особливості використання земельних угідь особистими селянськими та фермерськими господарствами. Монографія розрахована на керівників та спеціалістів підприємств АПК, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, науковців, які досліджують проблеми підвищення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств на основі інтенсифікації виробництва.
 • Документ
  Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей подвійних фосфатів лужних та 3d-металів (Mn, CO, Ni)
  (Експо-друк, 2023) Лаврик, Руслан Володимирович
  Вперше проведено систематичне дослідження розчинності та взаємодії оксиду Mn2O3 в розплавлених фосфатах лужних металів у широкому діапазоні температур та мольних співвідношень M2O:P2O5. Досліджено вплив відповідних фторидів лужних металів на взаємодію та розчинність оксидів Mn2O3, NiO та CoO в фосфатних та фторидофосфатних розплавах M2O-P2O5- MехOу-MF. В результаті проведених досліджень синтезовано 40 сполук, з яких 10 одержано вперше. Проведено повний рентгеноструктурний аналіз 9 подвійних фосфатів лужних металів та мангану і кобальту (ІІ). Одержано нові складні подвійні фосфати лужних металів та мангану, що містять різні фосфатні аніони. Показана можливість синтезу подвійних фосфатів лужних металів та мангану (ІІІ) при використанні нітратів лужних металів в ролі окисника. Встановлено умови утворення фосфатних сполук та досліджено їх деякі фізико-хімічні властивості. Запропоновано ряд систем для вирощування монокристалів подвійних фосфатів лужних та 3d-металів. Монографія може бути використана у закладах вищої освіти, наукових установах та при викладанні спецкурсів для студентів та аспірантів "Хімія розплавлених солей" та "Хімічні реакції в розплавах".
 • Документ
  Еколого-економічне забезпечення раціонального використання земельних ресурсів (регіональний рівень)
  (МПБП "Гордон", 2015) Бутенко, Євген Володимирович; Бавровська, Наталія Михайлівна
  У монографії висвітлено теоретичні аспекти розвитку системи землеустрою в Україні, розкрито еколого-еконoмічні механізми безпечного землекористу- вання. Розглянуто теоретичні основи раціонального землекористування та питання організації території й охорони земель нових агроформувань. Визна- чено шляхи вдосконалення організаційно-економічних механізмів управління, використання та охорони земель у регіональній системі землеустрою. Результати, описані у монографії, базуються на фактичному матеріалі (проекти землеустрою та схеми поділу земельних часток (паїв) новостворених агроформувань), який був узагальнений із застосуванням системного підходу обґрунтування науково-методичних засад сутності раціонального використання земель сільськогосподарських землекористувань у ринкових умовах. Для наукових працівників, аспірантів, землевпорядних, агрохімічних, ґрунтознавчих факультетів вищих навчальних закладів, фахівців землевпоряд- них та інших управлінських, виконавчих органів і місцевого самоврядування.
 • Документ
  Використання рекреаційних територій в контексті ефективного управління землями
  (МВЦ "Медінформ", 2015) Бавровська, Наталія Михайлівна; Бутенко, Євген Володимирович
  В монографії досліджено теоретичні засади та прикладні аспекти організаційно- економічних відносин у сфері ефективного використання рекреаційних ресурсів об`єктів природно-заповідного фонду. Зокрема, сформульовано умови формування рекреаційних об\ктів та запропоновано механізми їхз функціонування (з використаням екологічних показників та параметрів оптимізації оцінки соціальної складової); запропоновано складові організаційно-економічного механізму ефективного використання рекреаційних ресурсів у межах територій та об'єктів ПЗФ шляхом удосконалення методів управління земельними ресурсами ПЗФ на регіональному та місцевому рівнях. Монографія призначена для науковців, фахівців земельних, сільськогосподарських та екологічних органів, працівників виконавчої влади та місцевого самовряду- вання, студентів вищих закладів освіти.
 • Документ
  Структура і оптичні властивості сполук молібдатів та фосфатів
  (2022) Бойко, Володимир Васильович; Неділько, Сергій Герасимович; Хижний, Юрій Анатолієвич; Чорній, Віталій Петрович
  Оптичні та люмінесцентні властивості оксидних кристалів молібдатів та фосфатів різного складу та структури активно досліджуються в останні роки з погляду можливого застосування цих сполук як сцинтиляційних, лазерних, нелінійно-оптичних та акустооптичних матеріалів, компонентів діодів білого світла, випромінювачів світла, конвертерів сонячного випромінювання, а також багатьох інших пристроїв, де використовується матеріали-перетворювачі енергії світла. В монографії висвітлено природу та особливості процесів власної люмінесценції сукупності технологічно перспективних оксидних сполук - молібдатів та фосфатів. Встановлено склад та структуру центрів люмінесцентного свічення, з’ясована роль електронних станів катіонів, оксианіонних груп та дефектів в механізмах оптичного поглинання, люмінесценції та безвипромінювальної релаксації енергії збудження. Для науковців, що спеціалізуються в галузі спектроскопії кристалів та фізики твердого тіла а також аспірантів та студентів фізичних спеціальностей вузів. Монографія є результатом виконання д/б теми № 110/14-пр-2019 «Підвищення енергоефективності світлодіодів для агробіологічних потреб шляхом створення нових люмінесцентних конверторів», яка виконувалась на кафедрі фізики протягом 2019-2021 рр. та захищеної докторської дисертації одного із співавторів.
 • Документ
  Правове регулювання екологічного обліку в Україні
  (ЦП “Компрінт", 2022) Краснова, Юлія Андріївна; Щиглов, Євгеній Олександрович
  У даному монографічному дослідженні, з урахуванням сучасних досягнень економічних наук та теорії екологічного права розкрито юридичну природу екологічного обліку, правові засади його становлення на міжнародному, європейському та вітчизняному рівні, визначено його основні види, правові форми та способи, а також особливості правового регулювання, що дозволило авторам запропонувати шляхи удосконалення теорії екологічного права та екологічного законодавства. Видання розраховано на студентів юридичних спеціальностей, викладачів, наукових працівників, а також на тих, хто цікавиться сучасними проблемами реалізації засад сталого розвитку, зокрема, засобами державного обліку при забезпеченні раціонального використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки.