Реєстрація господарських операцій в обліку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Досліджено порядок використання журналу реєстрації господарських операцій в різних формах бухгалтерського обліку: меморіально-ордерній, журнал-головній, журнально-ордерній, простій, спрощеній, автоматизованих формах. Розглянуто особливості використання журналу реєстрації господарських операцій в Україні і головного журналу в країнах з англо-американською системою бухгалтерського обліку. Інформація з первинних документів спочатку записується в журнал реєстрації господарських операцій (або головний журнал), а також у спеціалізовані журнали, а потім переноситься в головну книгу. На основі облікових регістрів і головної книги складається бухгалтерська звітність. Суть використання двох журналів однакова¸ проте вони мають різну будову. Форма журналу реєстрації господарських операцій відрізняється від головного журналу. У журналі реєстрації господарських операцій зміст запису зазначають у колонці “зміст господарських операцій”, а в окремій колонці проставляють суму операції, кореспонденцію рахунків з кодами і назвами рахунків проставляють в дебетові і кредитові колонки. У головному журналі в змісті господарських операцій зазначають назви рахунків і зміст записів в окремих рядках, а в дебетові і кредитові колонки розносять суми, а коди рахунків проставляють в окремій колонці. Встановлено, що під час реєстрації господарських операцій потрібно зазначати необхідну інформацію, а саме: дата, номер операції, зміст операції з посиланням на документи, сума.

Опис

Ключові слова

журнал реєстрації господарських операцій, головний журнал, бухгалтерський облік, господарські операції, облікові регістри, рахунки

Бібліографічний опис

Сук П.Л. Реєстрація господарських операцій в обліку / П.Л. Сук // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 284. - С. 276-283