Методичні вказівки до проходження виробничої практики здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 “Право” денної форми навчання”

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Виробнича практика є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» на денній формі навчання юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України (далі - НУБіП УКраїни). Практика здійснюється відповідно до навчального плану, спрямована на розширення, поглиблення та закріплення здобувачами вищої освіти теоретичних знань, здобутих під час вивчення циклу спеціальних дисциплін, формування вмінь і навичок практичного застосування цих знань в практичних умовах. Проходження виробничої практики має забезпечити набуття здобувачами вищої освіти передбачених відповідною освітньо-професійною програмою програмних компетентностей і досягнення відповідних програмних результатів навчання, які особа має продемонструвати під час проходження практики та при її захисті.

Опис

Ключові слова

право, правознавство

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до проходження виробничої практики здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 “Право” денної форми навчання” : методичні вказівки / уклад. В.О. Качур. - К. : НУБіП України, 2023. - 28 с.