Моніторинг гідроморфних ландшафтів Канівського водосховища

Анотація

Опис

Ключові слова

гідроморфні ландшафти, Канівське водосховище, hydromorphic landscapes, Kaniv reservoir, hydromorphe Landschaften, Kaniv-Stausee

Бібліографічний опис

Кабиш М.С., Агоштон Д.І., Ладика М.М. Моніторинг гідроморфних ландшафтів Канівського водосховища // Екологія – філософія існування людства : збірник матеріалів доповідей ІХ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ., 8-10 березня 2023 р.). – К.: 2023. – С. 26 - 28