Міжнародний філологічний часопис

Анотація

У журналі вміщено статті науковців, викладачів, докторантів та аспірантів з актуальних питань сучасного, порівняльно-історичного і типологічного мовознавства, літературознавства, термінознавства, соціальних комунікацій, лінгвосинергетики, теорії і методики навчання іноземних мов. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних та літературознавчих явищ. Дослідження виконано з урахуванням сучасних досягнень філологічної науки. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів середніх шкіл, студентів.

Опис

Ключові слова

мовознавство, літературознавство, термінознавство, соціальні комунікації, лінгвосинергетика, іноземні мови

Бібліографічний опис

Міжнародний філологічний часопис : науковий журнал / НУБіП України ; ред. кол. В.Д. Шинкарук (гол. ред.) [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 1. - 136 с.