Регуляція вмісту загального білка та гамма-глобулінів у сироватці крові свиней із використанням препарату «Йодіс-концентрат»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

У статті обговорюється питання впливу препарату «Йодіс-концентрат» на вміст загального білка та γ-глобулінів сироватки крові у свиней різних типів вищої нервової діяльності. Для дослідів сформували 4 групи свиней різних типів нервової системи, яким з кормом задавали водний розчин «Йодіс-концентрату» в дозі 0,12 мг/кг 2 рази на добу протягом 40 днів. До початку згодовування та кожні 10 діб після нього у сироватці крові визначали вміст загального білка та γ- глобулінів. Найменше впливу добавки за вмістом загального білка піддаються тварини з інертними корковими процесами. Вірогідне зменшення (на 16,1 % за р < 0,05) відносного вмісту γ-глобулінів порівняно з початковим показником відбувається лише у свиней слабкого типу на 40 добу після початку згодовування «Йодіс- концентрату»,а абсолютного вмісту γ-глобулінів – тільки у свиней неврівноваженого типу на 30 добу (на 20,1 % за р < 0,05). У тварин інших типологічних груп зміни рівня γ-глобулінів мають характер тенденції. Подальші дослідження будуть здійснюватися в напрямі пошуку нових регуляторів імунітету у свиней, що надасть можливість підвищити їх продуктивність.

Опис

Ключові слова

свині, вища нервова діяльність, Йодіс-концентрат, гамма-глобуліни, загальний білок

Бібліографічний опис

Регуляція вмісту загального білка та гамма-глобулінів у сироватці крові свиней із використанням препарату «Йодіс-концентрат» / А.В. Трокоз, В.О. Трокоз, В.Ф. Радчиков // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 285. – С. 273 - 278