Concept and peculiarities of ecological network of Ukraine. Doctrinal-legally approaches to its understanding

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

The analysis of scientific approaches to definition of a concept of «ecological network» and its peculiarities is carried out. The attempt to define ecological network as subject to ecology-land legal regulation is made

Опис

Здійснено аналіз наукових підходів до визначення поняття «екологічної мережі» та її ознак. Зроблена спроба визначити екологічну мережу як об’єкта еколого-земельного правового регулювання

Ключові слова

ecological network, subject to legal regulation, land-law category, nature preservation, екологічна мережа, об’єкт правового регулювання, земельно-правова категорія, збереження природи

Бібліографічний опис

Kondratiuk T.M. Concept and peculiarities of ecological network of Ukraine. Doctrinal-legally approaches to its understanding / T.M. Kondratiuk // Право. Людина. Довкілля. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10. № 1. - С. 91-96