Термінологійна таксонімія в українській біологічній галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

Статтю присвячено проблемам ієрархізації біологічних термінів в сучасній лінгвоукраїністиці. Матеріалом дослідження слугує Каталог рослин Ботанічного саду НУБіП України (2011). Простежено різні потрактування статусу родо-видових відношень в лексичній системі української мови і також у термінології. Схарактеризовано специфіку гіперонімів та гіпонімів. Біологічну термінологію, зокрема назви зелених насаджень, за формальною ознакою (кількісною) згруповано три гіперо-гіпонімічні структурні типи: 1) просте ієрархічне дерево; 2) складне (розгалужене) ієрархічне дерево; 3) комбіноване ієрархічне дерево. В основі запропонованої класифікації – таксонімія як об’єднання одночасно трьох видів відношень: гіперонімію (родо-видові), гіпонімію (видо-родові) і співгіпонімію (видо-видові). Створена адекватна класифікація може бути поширена на всі біологічні терміни – назви зелених насаджень, що уможливить відбити ієрархічність понять біологічної науки, слугує важливим чинником системної організації української біологічної термінології.

Опис

Ключові слова

біологічний термін, єрархізація, гіперонім, гіпонім, співгіпонім, таксонімічні відношення

Бібліографічний опис

Личук М.І. Термінологійна таксонімія в українській біологічній галузі / М.І. Личук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - С. 151-157