Forest management and climate change

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

The article is dedicated to the actual problem – the competitiveness of products of agricultural enterprises, which are the subject of research of many modern scientists. The purpose of research is the generalization of the approaches of defining the essence of the concept “competitiveness of products of agricultural enterprises”. In the article the approaches of defining the essence of the concept “competitiveness of products” were considered. The plurality of these approaches was influenced with their complexity and multidirectional of understanding of this issue among scientists. Specified definition of the concept of competitiveness of products was formulated. Further research of the problem may concern the evaluation and increasing competiveness of products of agricultural enterprises, the theoretical basis of which will be specified essence of investigated concept.

Опис

Адаптація управління лісовими ресурсами до зміни клімату передбачає вирішення кількох аспектів, які включають в себе компетенції менеджерів, що приймають рішення; розробку варіантів управління поточними, а також передбачуваними біокліматичними та соціально-економічними умовами, а також шляхи оцінки та математичне моделювання рішень. Проведено аналіз процесу адаптивного управління та розроблено структуру, що включає аспекти, які забезпечують структурований спосіб аналізу проблем та можливостей управління лісами в умовах зміни клімату. Запропоновано стратегію адаптації щодо відтворення структури та різноманітності лісів, виробництва біомаси та деревини і зменшення пошкоджень, спричинених кліматичними змінами. Враховано просторову неоднорідність територій, що відображають різноманітність умов в Європі.

Ключові слова

поведінкова адаптація, лісове господарство, управління знаннями, математичне програмування, моделі на основі технологічних процесів, просторове планування, competition, competitiveness, competitive advantages, competitiveness of products, agricultural enterprises

Бібліографічний опис

Voliak L.R., Voloshina D.M., Hryhoryev I.S. Forest management and climate change / L.R. Voliak, D.M. Voloshina, I.S. Hryhoryev // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 290. - С. 21-27