Аналіз необоротних активів у нафтогазовій промисловості

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Нафтогазова промисловість України здійснює повний цикл операцій із розвідки та розробки нафтогазових родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. У бухгалтерському обліку «НАК «Нафтогаз України» для відображення у фінансовій звітності інформації щодо основних засобів використовується модель переоцінки, тобто обліковуються об’єкти за переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю за мінусом будь-якої накопиченої амортизації та подальших накопичених збитків від зменшення корисності. Фінансова звітність складається на підставі принципу історичної вартості, за виключенням основних засобів, які оцінюються за переоціненою вартістю. Історична вартість визначається на підставі справедливої вартості, компенсації, сплаченої в обмін на товари та послуги. Справедлива вартість розраховується як ціна, отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки, незалежно від того, чи підлягає ця ціна безпосередньому спостереженню або оцінці із використанням іншої методики. Оцінка окремих складових необоротних активів в обліку «Нафтогаз України» в основному відповідає вимогам міжнародної практики.

Опис

Ключові слова

бухгалтерський облік, необоротні активи, основні засоби, первісна вартість основних засобів, справедлива вартість, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, фінансова звітність

Бібліографічний опис

Калюга Є.В. Аналіз необоротних активів у нафтогазовій промисловості / Є.В. Калюга // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 290. - С. 99-106