Вегетативні механізми регуляції вмісту натрію і калію у крові корів залежно від пори року

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Наведено результати досліджень впливу тонусу автономної нервової системи на вміст Натрію та Калію в крові корів влітку і узимку. Мета роботи полягала у встановленні кортикальних механізмів регуляції вмісту Натрію та Калію у крові корів залежно від пори року. За результатами дослідження тонусу АНС було сформовано 3 дослідні групи, по 4 тварин у кожній. У першу групу входили тварини– нормотоніки, у другу – ваготоніки, у третю – симпатикотоніки. Матеріалом для досліджень слугували зразки крові тварин отримані з яремної вени. Відбір крові проводили двічі, улітку і зимою. У цільній крові визначали вміст Феруму методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії в полум’яному режимі. Проведені дослідження свідчать, що вміст Натрію в крові корів різного тонусу АНС узимку на 10,5– 12,5 % (р<0,001) вище від показників улітку. У тварин симпатикотоніків вміст Калію у крові влітку менше на 14,8 % (р<0,05) відповідно до показників тварин-нормотоніків. Натрієво-калієве відношення у крові корів- симпатикотоніків влітку достовірно менше на 20,2 % (р<0,001) відповідно до показників корів-нормотоніків. У корів-нормотоніків вміст Натрію в крові узимку менше на 10,5 % (р<0,05), а Калію більше на 29,5 % (р<0,01) відповідно до цих показників влітку, внаслідок чого натрієво-калієве відношення у крові цих корів узимку достовірно менше на 30,5 % (р<0,001) відповідно до показників улітку. Пора року чинить достовірний вплив як на вміст Натрію (F=154>FU=4,41; р<0,001), Калію (F=7,72>FU=4,41; р<0,05) у крові корів, так і на їх співвідношення (F=19,1>FU=4,41; р<0,001). Перспективи подальших досліджень полягають у розробці сучасних методів та способів корекції вмісту мікроелементів у крові корів з урахуванням індивідуальних особливостей їх нервової системи

Опис

Ключові слова

корови, автономна нервова система, нормотоніки, ваготоніки, симпатикотоніки

Бібліографічний опис

Вегетативні механізми регуляції вмісту натрію і калію у крові корів залежно від пори року / О.В. Журенко, В.І. Карповський, О.В. Данчук // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 285. – С. 301 - 308