Показники оцінки ефективності ланцюга постачань

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

В статті проведено аналіз існуючих відповідає довгостроковим стратегіям розвитку бізнесу, потребам клієнтів і запитам суспільства. В ньому показники ефективності по-перше, враховують вплив усіх бізнес-процесів на операційні витрати, оборотний капітал і довгострокові активи ланцюга постачання і по-друге характеризують розвиток відносин з клієнтами, ефективність управління персоналом та рівень розвитку інформаційних систем. Для реалізації інтегрованого підходу до розробки ключових показників ефективності в системі скомбіновано фінансові та нефінансові, якісні та кількісні показники, які комплексно і збалансовано відображають стан та перспективи розвитку компанії.

Опис

Ключові слова

вартість, ефективність, ланцюг постачань, клієнт, система показників

Бібліографічний опис

Показники оцінки ефективності ланцюга постачань / О.М. Загурський // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 298. - С. 99-104.