Лексичні особливості перекладу термінології рибництва та аквакультури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міленіум
Анотація
У статті розглянуто поняття «терміну», його особливості та багатоаспектність. Узагальнено знання про проблеми, які виникають у процесі перекладу термінології. Зазначено науковців, що займалися різними аспектами вивчення терміносистеми, а також окреслено коло актуальних питань для досліджень. У межах аналізу способів перекладу термінології рибництва та аквакультури на матеріалі англійської і німецької мов розглянуто найуживаніші серед лексичних прийомів.
Опис
Ключові слова
лексичні прийоми перекладу, дефінітивність, одноеквівалентні та багатоеквівалентні терміни, калькування
Бібліографічний опис
Ольховська Н.С., Кольцова О.О. Лексичні особливості перекладу термінології рибництва та аквакультури / Н.С. Ольховська, О.О. Кольцова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 292. - С. 234-240