Мікрокристалічна целюлоза і композити на її основі: структура та можливості застосування

Анотація

Наведено дані щодо виготовлення, структури й морфології мікрокристалічної целюлози та композитів на її основі, які містять оксидну компоненту як наповнювач. Показано, що, залежно від походження вихідної сировини та ступеня обробки, зразки целюлози характеризуються різним ступенем кристалічності (у межах 64–77 %). Виготовлені композити мають ще нижчий ступінь кристалічності ≈ 57%. Детальний аналіз морфології поверхні, виконаний за допомогою скануючого електронного мікроскопа, показав, що досліджувані зразки целюлози та композитів містять пластини розміром ~ 20–50 мкм, які, у свою чергу, складаються зі щільно спакованих зерен розміром 5–10 мкм. У випадку композитів, крім того, спостерігалися наночастинки (розміром до 200 нм) оксидного компонента, інкорпорованого до зерен мікрокристалічної целюлози. Показано, що дія світла на композит «целюлоза»+«AgNO3» веде до відновлення срібла, що відкриває можливості застосування таких композитів, як бактерицидні матеріали.

Опис

Ключові слова

мікрокристалічна целюлоза, оксид, рідкісноземельний іон, арґентум нітрат

Бібліографічний опис

Мікрокристалічна целюлоза і композити на її основі: структура та можливості застосування / В.В. Бойко, В.П. Чорній, В.А. Барбаш, О.В. Ященко, О.М. Алєксєєв, Ю.Є. Грабовський, С.Г. Неділько, Є.О. Резниченко, В.П. Щербацький, М.С. Недєлько // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 283. - С. 266-275.