Корекція стану репродуктивної функції псів біорезонансним методом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

На 20 псах породи німецька вівчарка, віком 2-6 років досліджували стан репродуктивної системи за показниками якості сперми (об’ємом, активністю, концентрацією та кількістю мертвих сперматозоїдів ). Тварин ділили на групи з нормальним і зниженим станом репродуктивної функції та проводили біорезонансну корекцію за допомогою комплексу «ПАРКЕС-Л», принцип дії якого заснований на явищі біорезонансу. На заключному етапі досліджень проводили оцінку ефективності біорезонансної корекції на показники якості сперми. Установлено, що у псів породи німецька вівчарка об’єм сперми коливається в межах 14,4 ± 2,8 см3, концентрація – 282,0 ± 48,7 Г / см3 та її активність була 78,4 ± 3,8 %. За корекції функціонального стану системи репродуктивної функції псів у тварин з нормальним функціональним станом даної системи низькочастотні електромагнітні випромінювання протягом усього періоду досліджень не чинять достовірний вплив на об’єм еякуляту, активність та концентрацію сперміїв. Однак, слід відмітити чітку тенденцію щодо підвищення функціонального стану репродуктивної системи у цих тварин під впливом електромагнітних випромінювань наднизької частоти. Так, об’єм сперми збільшився до 15,3 ± 2,9 см3, її концентрація підвищилася на 9,4 % та активність зросла до 78,6 %. У тварин з низьким функціональним станом репродуктивної функції, яким не проводили біорезонансну корекцію, були меншими об’єм сперми на 56,9 % (р < 0,001), концентрація сперміїв – на 43,5 % (р < 0,001) та її активність – на 24,2 % (р < 0,001) за показники тварин з нормальним функціональним станом даної системи. За біорезонансної корекції протягом п’яти тижнів тварин зі зниженим функціональним станом репродуктивної функції установлено зменшення кількості мертвих сперміїв в еякуляті на 24,8 % (р < 0,05), а їх виживання за температури 50° С збільшилося на 4 години (р < 0,05) у порівнянні з початковим станом. Але кількість мертвих сперміїв залишалася більше на 53,2 % (р < 0,001), а їх виживання за температури 50° С було меншим на 14,3 % (р < 0,05) від показників псів контрольної групи.

Опис

Ключові слова

собаки, репродуктивна функція псів, біорезонанс, показники сперми, Паркес-Л

Бібліографічний опис

Корекція стану репродуктивної функції псів біорезонансним методом / О.М. Бобрицька, К.Д. Югай, В.І. Карповський // Український часопис ветеринарних наук. – К. : ВЦ НУБіП України, 2019. - Том 10, № 1. – С. 4 - 11