Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Сучасні технології управління персоналом» для підготовки фахівців ОС «Магістр» спеціальність 073 «Менеджмент» освітня програма «Управління персоналом»

Анотація

Розкрито теоретичні аспекти сучасних технологій управління персоналом, наведено питання для обговорення на семінарських заняттях, завдання до практичних занять, орієнтовні тестові завдання для самоперевірки рівня засвоєння знань студентами.

Опис

Рекомендовано Вченою радою факультету аграрного менеджменту від 19 серпня 2020 року (Протокол № 3), Вченою радою гуманітарно-педагогічного факультету від 27 серпня 2020 року (Протокол № 1)

Ключові слова

управління персоналом

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Сучасні технології управління персоналом» для підготовки фахівців ОС «Магістр» спеціальність 073 «Менеджмент» освітня програма «Управління персоналом» / уклад.: Т. І. Балановська, М. В. Михайліченко, А. В. Троян. - К. : , 2020. - 411 с.