Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

У збірнику вміщено статті науковців, викладачів, докторантів та аспірантів з актуальних питань сучасного, порівняльно-історичного і типологічного мовознавства, літературознавства, термінознавства, соціальних комунікацій, лінгвосинергетики, теорії і методики навчання іноземних мов. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних та літературознавчих явищ. Дослідження виконано з урахуванням сучасних досягнень філологічної науки. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів середніх шкіл, студентів.

Опис

Рекомендовано до друку на засіданні вченої ради НУБіП України

Ключові слова

мовознавство, літературознавство, термінознавство, соціальні комунікаціі

Бібліографічний опис

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки, Scientific Herald of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.Series: Philological Sciences/ Редкол.: С.М. Ніколаєнко, (відп. ред) та ін. – К.: Міленіум, 2018. – Вип. 292. - 262 с.