Аналіз сировинної бази, обсягів виробництва і збуту продукції молокопереробних підприємств в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Вирішення проблем молокопереробної галузі та розробка стратегій подальшого розвитку неможливі без їх глибокого аналізу і розуміння. Питання розвитку сировинної бази молокоперероб-них підприємств на сьогодні є одним із ключових у галузі. Дане дослідження спрямоване на аналіз функціонування молоко-переробних підприємств та виробників сирого молока в наявних еконо-мічних умовах. Метою дослідження є встановлення закономірностей функціонування молокопереробних підприємств шляхом аналізу динаміки обсягів виробництва молока та визначення його впливу на молокопереробну галузь. Об’єктами дослідження є молокопереробні підприємства та при-ватні виробники молочної галузі. У дослідженні використовується інформація державної служби статистики України, вторинна аналітич-на інформація з наукових праць та спеціалізованих інформаційних джерел. Використано статистичні методи, у т.ч. метод аналізу рядів динаміки, табличний і графічний метод.

Опис

Ключові слова

ринок молока, молочна продукція, діяльність підприємств, молокопереробні підприємства, сировинна база, переробка молока

Бібліографічний опис

Ларіна Я.С., Гречуха А.О. Аналіз сировинної бази, обсягів виробництва і збуту продукції молокопереробних підприємств в Україні / Я.С. Ларіна, А.О. Гречуха // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 290. - С. 153-163