Визначення сили присмоктування насінини до комірчини висівного елемента з нахиленою віссю обертання, що рухається вгору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Стаття приурочена дослідженню пневматичного аппарата централізовного висіву дискового типу з нахиленою віссю обертання, у якого комірки для висіву насіння розміщені концентрично на нижній основі диска. При цьому значення сили присмоктування насінини до комірчини в крайніх точках, що лежать на горизонтальному діаметрі диска під час його руху по колу в площині нахиленій під кутом до горизонту з нижнього положення у верхнє і навпаки, має різне значення. У статті наведено схему сил, що діють на насінину в момент її руху з нижнього положення у верхнє і складено умову рівноваги цих сил. З схеми видно, що під час обертання висівного елемента різко зростає навантаження на задню штовхаючу стінку комірчини під дією якого насінина притискується до стінки комірчини, в той час як передній може перебувати без навантаження. В такому випадку виникає не стійке положення і передній кінець насінини відірветься від комірчини. Як наслідок під тиском інших насінин вона може повністю відірватись і виштовхнутись з комірчини. Щоб цього не сталось у пневматичних висівних апаратах насіння утримується в комірчинах за рахунок присмоктувальної сили. Щоб визначити значення сили присмоктування насінини до комірчини, що рухається з нижнього положення у верхнє, у статті розглянуто схему сил, що діють на насінину саме в цей момент і складено умову рівноваги цих сил. На основі цієї схеми отримано аналітичну залежність сили присмоктування насінини до комірки висівного елемента з нахиленою віссю обертання, як від конструктивно-технологічних параметрів (γ, α, R, ω, h) висівного елемента, так і фізико-механічних властивостей (m, r, l, f, ε, ρ) самого насіння. Отримана залежність дає можливість визначити значення сили присмоктування насіння до комірок призначених для обслуговування правосторонньої групи сошників сівалки.

Опис

Ключові слова

висівний елемент, нахилена вісь, комірка, насінина, зерновий шар, тиск, бічний тиск, сила, лобовий опір, тертя, присмоктування

Бібліографічний опис

Шведик М.С., Гунько Ю.Л., Теслюк В.В. Визначення сили присмоктування насінини до комірчини висівного елемента з нахиленою віссю обертання, що рухається вгору / М.С. Шведик, Ю.Л. Гунько, В.В. Теслюк // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 282. - С. 87-96