Особливості будови покривного та літального пірʼя курки свійської (GALLUS GALLUS DOMESTICUS)

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Встановлено особливості будови покривного пір’я різних птерилій – голови, шиї, спини, крила, живота і стегна та зроблена порівняльна характеристика морфометричних параметрів покривного пірʼя цих птерилій. Встановлено, що покривне пірʼя на всіх ділянках тіла у курей обох порід за будовою опахала є комбінованим контурним пірʼям. Встановлено кількість махового пірʼя першого, другого і третього порядків та кількість рульового пірʼя хвоста обох порід курей. Зʼясовано особливості будови літального пірʼя досліджуваних порід курей. Велике контурне пірʼя, що дорсально та вентрально прикриває махове і рульове пірʼя, на основі аналізу його абсолютних та відносних морфометричних параметрів віднесено до допоміжного літального пірʼя.

Опис

Ключові слова

курка, птерилія, покривне пірʼя, літальне пірʼя, пірʼя

Бібліографічний опис

Особливості будови покривного та літального пірʼя курки свійської (GALLUS GALLUS DOMESTICUS) / О.В. Волощук, О.П. Мельник, В.К. Костюк, О.М. Овчаренко // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 285. – С. 292 - 300