Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проєктування в будівництві»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Редакційно-видавничий відділ НУБіП України
Анотація
Методичні вказівки містять приклади розрахунку та проєктування будівельних конструкцій у складі розрахункових схем будівель та споруд у програмному комплексі «ЛІРА САПР».
Опис
Рекомендовано Вченою радою факультету конструювання та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України
Ключові слова
основи автоматизованого проєктування, автоматизоване проєктування в будівництві, проєктування в будівництві, будівництво, цивільна інженерія
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проєктування в будівництві» : методичні вказівки для студентів за напрямом підготовки 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Ч. 1. Основи проєктування конструкцій будівель та споруд у програмному комплексі «ЛІРА-САПР» / уклад.: Є.А. Дмитренко, І.А. Яковенко, О.А. Фесенко. - К. : Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2021. - 91 с.