Методичні рекомендації для підготовки та захисту курсових робіт з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

В методичних рекомендаціях описано вимоги, структуру підготовки та захисту, теми та критерії оцінювання курсових робіт, а також зразки оформлення титульного аркушу, з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт».

Опис

Рекомендовано до друку на засіданні вченої ради гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

фізична культура, фізичне виховання, спорт

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації для підготовки та захисту курсових робіт з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» : методичні рекомендації / О. В. Отрошко, В. М. Шмаргун. - К. : НУБіП України, 2023. - 25 с.