Екологічна оцінка агроландшафтів Київської області у сучасному землекористуванні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Опис
Ключові слова
агроландшафти Київської області, землекористування, agricultural landscapes of the Kyiv region, land use, Agrarlandschaften der Region Kiew, Bodennutzung
Бібліографічний опис
Фурса І., Бережняк Є.М. Екологічна оцінка агроландшафтів Київської області у сучасному землекористуванні Ecological assessment of agricultural landscapes of the Kyiv region in modern land use // Екологія – філософія існування людства : збірник матеріалів доповідей ІХ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ., 8-10 березня 2023 р.). – К.: 2023. – С. 77