Екологічна оцінка агроландшафтів Київської області у сучасному землекористуванні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

агроландшафти Київської області, землекористування, agricultural landscapes of the Kyiv region, land use, Agrarlandschaften der Region Kiew, Bodennutzung

Бібліографічний опис

Фурса І., Бережняк Є.М. Екологічна оцінка агроландшафтів Київської області у сучасному землекористуванні Ecological assessment of agricultural landscapes of the Kyiv region in modern land use // Екологія – філософія існування людства : збірник матеріалів доповідей ІХ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ., 8-10 березня 2023 р.). – К.: 2023. – С. 77