Урожайність та якість зерна сої залежно від строків сівби та інокуляції насіння

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

урожайність, соя, yield, Ertrag, Soja, soy

Бібліографічний опис

Трофімюк І.В., Пилипенко В.С. Урожайність та якість зерна сої залежно від строків сівби та інокуляції насіння // Матеріали V міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Тенденції та виклики аграрної науки в умовах війни: теорія і практика» : присвячена 125-річчю кафедри рослинництва НУБІП України (м. Київ, 25-27 жовтня 2023 р.) : матеріали конференції / С.М. Ніколаєнко [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2023. – С. 219 - 220